CEO, doanh nhân, kỹ sư trẻ và sinh viên tốt nghiệp Master đều gọi Jazz IT up, thế còn bạn ?Coaching là hấp dẫn cho :

  • Tiết lộ tiềm năng của bạn
  • Thêm khác nhau, có thể dự đoán
  • Mở tới các chân trời khác
  • Đạt hiệu quả

Khi nào cần Coaching?Coaching với sự tự tin  

Mục đích của Coaching là để khám phá những chân trời của bạn và con đường để tăng trưởng.
Tại Jazz IT up, bạn có một không gian hoàn toàn miễn phí của biểu hiện, nơi bạn có thể được đúng với chính mình, về mối quan hệ với những người khác, những giấc mơ và thất vọng.
Với Jazz IT up, thấy tăng trưởng khác nhau. Nó là hợp lý, dễ tiếp cận và có thể lập kế hoạch.

3 tập trung của jazz IT up Coaching

Coaching của chúng tôi hoạt động trên ba điểm chính :

  • Cá nhân, gia đình, cộng đồng: vùng thoải mái vs . giới hạn, FIT
  • Danh tiếng, công ty, lĩnh vực: thương hiệu, sự khác biệt
  • Chuyển đổi tâm thần, nhóm và xã hội: đóng góp của kỹ thuật số, quốc tế