CEO, doanh nhân, kỹ sư trẻ và sinh viên tốt nghiệp Master đều vận dụng Jazz IT up, thế còn bạn?

Lập chạy

Trong một giờ, bạn sẽ trình bày tình hình của bạn và huấn luyện viên của bạn sẽ đề nghi:jalons

  • mục tiêu
  • phương pháp
  • mốc quan trọng

Vì nó có thể liên quan đến một chuyến bay từ Pháp đến Việt Nam, bạn có thể muốn liên lạc vài tháng trước, trừ khi đã có chuyến đi được kế hoạch cho một công việc khác.

Training

Chúng tôi đề nghị ba lớp huấn luyện theo nhu cầu và ưu tiên:

  • Fast Tour : một vấn đề cấn phải giải quyết khẩn cấp: 1 ngày
  • Double agent: phức tạp, vấn đế xen kẽ: 2 ngày
  • 360: vấn đề cao độ, đổi mới toàn diện: 3 ngày

Các phiên làm việc nhằm vào phát hiện những giải pháp đúng đắn một cách nhanh chóng.
Chúng tôi có tham vọng kết thúc trong một phiên. Nhưng sau đó bạn có thể tiếp tục với các cuộc phỏng vấn qua điện thoại hoặc một khóa khác, thường là ba tháng hay một năm sau.
Nội dung được cá nhân hóa theo tình hình và mục tiêu cần đạt được.
Huấn luyện viên sẽ cung cấp một tài liệu điện tử sau mỗi khóa.

Môi trường

Người La Mã đã dạy "mens sana in corpore sano", được thêm vào thương hiệu ASICS (Anima Sana In Corpore Sano). Jazz IT Up thực hiện tôn chỉ này bằng massage, jacuzzi và trò chơi.
Jacuzzi cho phép chúng ta thay đổi môi trường và nhìn vấn đề từ một khía cạnh khác. Massage giải tỏa những năng khí tiêu cực và kích thích cảm hứng.
Các trò chơi thế hệ mới xây dựng một khuôn khổ mới.
Tạm biệt chủ nghĩa Taylor mà chúng ta đã phải chịu đựng từ nhiều năm!

Phí

Dịch vụ này thường được tính 1200 EUR mỗi ngày cho các công ty lớn. Chúng tôi sẽ cố gắng tìm kiếm giải pháp đặc biệt cho những SMB.