CEO, doanh nhân, kỹ sư và sinh viên đều vận dụng Jazz IT up, thế còn bạn ?
Tư vấn cho các công ty là một phương thức phổ thông cho phép các công ty lớn du nhập chuyên môn đến bên ngoài.
Bạn muốn có một cái nhìn từ bên ngoài về tình hình phức tạp của bạn? Chúng tôi có thể trình bày cùng các bạn những các giải pháp đổi mới?
 
Ba đòn bẩy tư vấn của Jazz IT up

Tư vấn của chúng tôi nhắm mục tiêu tăng trưởng chuyên nghiệp của bạn bằng cách:

  • Phương pháp đã được chứng minh: SWOT, magic quadrant, CMMI, TOGAF, ITIL, Agile
  • Động lực của các ê-kíp: quan lý những xung đột, scorecard, quản lý nhân từ
  • Quản lý kinh tế sáng tạo: cải tiến, just-in-time, quyết định chiến thuật

Jazz IT Up sẽ trình bày cùng các bạn các trường hợp tương tự với trường hợp của bạn và các giải pháp liên quan.
Vì vậy, bạn sẽ có thể thoát khỏi rào cản hiện tại và xem cách làm nhiều hơn với ít chi phí hơn.

Giải phóng trí tuệ !

Jazz IT Up chuyên về game storming, một phương pháp đã được chứng minh ở Mỹ và đặc biệt là start-up ở California và Texas.
Bạn sẽ có một pháo hoa ý tưởng ! Chúng tôi sẽ giữ lại những ý kiến hay và thú vị nhất để nghiên cứu một cách sâu rộng hơn.

Làm nhiều hơn với ít hơn

Làm nhiều hơn bao gồm tối ưu hóa thời gian: phát hiện cơ hội, tổ chức, thực hiện, đo lường và kết quả.

Ít cố định tài nguyên vào lúc khởi nghiệp khi thu nhập chưa chắc chắn, ít di chuyển hơn, ít sai lầm nhân sự.
Chúng tôi khuyên các bạn nên kết hợp tư vấn với coaching.