CEO, doanh nhân, kỹ sư trẻ và sinh viên tốt nghiệp Master đều gọi Jazz IT up, thế còn bạn ?
 Tư vấn hoặc tư vấn kinh doanh là một thực tế phổ biến ở các công ty lớn cho chuyên môn bên ngoài vô. Nó vẫn còn mơ hồ và không thể tiếp cận cho các SMB mà vẫn đang cạnh tranh ngày càng nhiều với các tài khoản lớn.
Bạn có muốn có một cái nhìn bên ngoài về tình hình của bạn, trở nên phức tạp không? Chúng ta có thể trình bày các giải pháp nổi bật so với văn hóa nội bộ không?

3 đòn bẩy tư vấn của Jazz IT up

Tư vấn của chúng tôi nhắm mục tiêu tăng trưởng chuyên nghiệp của bạn bằng cách:

  • Phương pháp đã được chứng minh: SWOT, magic quadrant, CMMI, TOGAF, ITIL, Agile
  • Động lực của các đội: bảng điểm, quản lý nhân từ, xung đột
  • Quản lý kinh tế sáng tạo: nạc, just-in-time, ra quyết định chiến thuật

Jazz IT up sẽ tra cho bạn các trường hợp tương tự như của bạn và các giải pháp liên quan.
Vì vậy, bạn sẽ có thể thoát khỏi rào cản hiện tại và xem cách làm nhiều hơn với ít chi phí hơn.

Tránh xa!

Jazz IT up chuyên về game storming, một phương pháp đã được chứng minh ở Mỹ và đặc biệt là start-up ở California và Texas.
Bạn sẽ có một pháo hoa của những ý tưởng ! Chúng tôi sẽ giữ thú vị nhất để kiểm tra chúng hoàn toàn.

Làm nhiều hơn với ít chi phí hơn

Làm nhiều hơn bao gồm tối ưu hóa thời gian: phát hiện cơ hội, tổ chức, thực hiện, đo lường và đầu ra.
Ít cố định tài nguyên khi khởi nghiệp khi thu nhập vẫn không chắc chắn, ít di chuyển hơn, ít sai lạc con người.
Chúng tôi khuyên bạn nên Tư vấn với Coaching.