point 1 point 2 point 3 point 4 point 5

Khi bạn làm việc với Jazz it up, bạn góp phần vào phát triển lâu dài và nên kinh tế vòng tròn


Chia sẻ hạnh phúc đem phúc lợi cho mọi người !

Theo một bài viết trên báo Harvard Business Review France, « hệ thống hổ trợ xã hội mạnh tương quan đến một số kết quả khả thi đáng ngạc nhiên. »
Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng những nhân viên nào có điểm cao trong việc hổ trợ xã hội có thêm 40% khả năng thăng cấp trong năm kế tiếp, thoả mãn và dấn thân vào công việc của mình 10 lần hơn nhưng thành phần khác.

Jazz IT Up được thành lập trên những giá trị bao dung, cởi mỡ, lợi ích chung và phát triển địa phương và quốc tế.

Vì thế, chúng tôi luôn gắng liền sự thành công của công ty của chúng tôi với việc ủng hộ những chương trình phát triển trên thế giới.

Đây là những link vào hình chụp của một số biến cố mà chúng tôi đã hợp tác.

Giiếng Gokum (Cameroon)

Những tài nhân trẻ (Capucine)

Alès en Ciel

Kangourou Kit : vì đời sống của một thiếu nhi ở Công-gô.